Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Adam Bartłomiej Turula
ur. w 1964 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013

Biogram

W latach 80. był aktywnym działaczem harcerskim. Mobilizował młodzież do prezentowania postaw patriotycznych, zachęcał do wyjazdu do Warszawy na grób księdza Popiełuszki oraz do Krakowa w celu uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Był aktywistą Duszpasterstwa Harcerskiego, współorganizował rekolekcje DH, uczestniczył w pielgrzymkach młodzieży akademickiej, zabezpieczał pobyt Jana Pawła II w Polsce. Był współinicjatorem powołania Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN