Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kępiński Grzegorz
Grzegorz Zdzisław Kępiński
ur. w 1955 roku w m. Ostrów Mazowiecka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Na początku lat 80. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym „Naftoremont” w Płocku. Został internowany w dniu 15 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia przy Zakładzie Karnym we Włocławku-Mielęcinie oraz ZK w Kwidzynie. Wolność odzyskał 12 sierpnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN