Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skałecki Jan
Jan Wojciech Skałecki
ur. w 1947 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020

Biogram

W okresie 1981-1989 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. Był współredaktorem tajnej pisma pt. „Szeptuś”, wydawanego w WPG. Ponadto kolportował niepodległościową prasę, książki, wydawnictwa i znaczki. W latach 1987-1989 należał do Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego oraz pełnił funkcję przewodniczącego Tajnej Komisji Zakładowej w WPG. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

innych materiałów