Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dembowski Stanisław
Stanisław Dembowski
ur. w 1948 roku w m. Jaświły
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

Był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku. Uczestniczył w protestach w Stoczni w grudniu 1970 r. oraz w sierpniu 1980 r. Jesienią 1980 r. został członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w tym zakładzie. Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Wejherowie, a następnie w Strzebielinku. Został zwolniony z internowania 14 stycznia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN