Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bukietyńska-Słopecka Krystyna
Krystyna Małgorzata Bukietyńska-Słopecka
ur. w 1934 roku w m. Brześć
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

W początku lat 80. była pracownikiem Instytutu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz członkinią tamtejszej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Za prowadzenie działalności związkowej została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, gdzie była przetrzymywana w okresie od 17 maja 1982 r. do 7 lipca 1982 r. (formalnie decyzję o internowaniu uchylono 30 czerwca).

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN