Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chmiel Krystyna
Krystyna Chmiel
ur. w 1951 roku w m. Krynica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013

Biogram

Od 1980 r. była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, należała do Komisji Zakładowej, pełniła funkcję przewodniczącej koła na Wydziale Tkalni „A”. Była uczestnikiem i organizatorem akcji strajkowych w miejscu pracy. W powodu tej aktywności została internowana 13 grudnia 1981 r. i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Cieszynie. Wolność odzyskała 25 stycznia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN