Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kołodziejski Jacek
Jacek Wawrzyniec Kołodziejski
ur. w 1961 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015

Biogram

Od lutego 1981 r. był członkiem Komitetu Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego drukował i kolportował wydawnictwa podziemne. 1 grudnia 1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu, następnie w Kielcach. 29 lutego 1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach skazał go na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Był pozbawiony wolności w okresie do 1 grudnia 1982 r. do 25 lutego 1983 r. W latach 1983-1989 był redaktorem i kolporterem pism bezdebitowych m.in. „Pobudka” „Goniec”, kwartalnika „Koncept”. W 1983 r. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń za noszenie znaczka NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN