Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Bronisław Wójcik
ur. w 1949 roku w m. Starościn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020

Biogram

Był aktywnym członkiem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” od 1981 r. do 1989 r. na terenie gminy Kamionka i powiatu lubartowskiego. Zaangażowany był w tworzenie struktur rolniczego związku w gminach powiatu lubartowskiego. Od listopada 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Kamionce. Po wprowadzeniu stanu wojennego funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach operacji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej. Mimo to kontynuował działalność, brał udział w organizowanych akcjach protestacyjnych, w nielegalnych zebraniach i rozpowszechnianiu ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków