Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Baniak Kazimierz
Kazimierz Baniak
ur. w 1957 roku w m. Kipszna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

Był zatrudniony jako tokarz w Zakładzie Mechaniczno-Odlewniczym w Hucie im. Lenina w Krakowie. Był uczestnikiem zajść ulicznych na terenie Nowej Huty w dniu 31 sierpnia 1983 r. Brał udział w strajku trwającym od 26 kwietnia do 6 maja 1988 r. na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina. Został wybrany do Komitetu Strajkowego HiL, który miał prowadzić w imieniu robotników rozmowy z dyrekcją zakładu. 5 maja 1988 r. o godzinie 2.45 został aresztowany. Na mocy orzeczenia Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Nowa Huta z dnia 6 maja 1988 r. został skazany na miesiąc aresztu. Wykonanie orzeczenia Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń wstrzymał Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowa Huta. Zwolniony został 16 maja 1988 r. Jako aktywny uczestnik strajku K. Baniak był kontrolowany operacyjnie przez SB do 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN