Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Górski Jacek
Jacek Jan Górski
ur. w 1965 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015

Biogram

Był jednym z inicjatorów utworzenia Federacji Młodzieży Walczącej, która powstała w Warszawie w 1984 r. Był uczestnikiem pierwszego zebrania działaczy tej organizacji oraz członkiem jej Komitetu Założycielskiego. W działalności konspiracyjnej posługiwał się pseudonimem „Wiejski”. W ramach swoich zadań w FMW był odpowiedzialny za tzw. „akcje uliczne” (malowanie napisów, kolportaż ulotek). Jednocześnie w latach 1985-1990 redagował pisma FMW (Serwis Informacyjny, Nasze Wiadomości) i organizował kwestie związane z ich drukiem i kolportażem. Współpracował również z działającą na warszawskim Grochowie komórką Grup Oporu „Solidarni” (związanych z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze). W ramach tej organizacji w 1987 r. uczestniczył w akcjach ustawiania w miejscach publicznych urządzeń nagłaśniających, które emitowały nagrane wcześniej audycje Radia „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

publikacji:

Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990 pod redakcją Marka Wierzbickiego, Warszawa 2015