Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Matlakiewicz Zbigniew
Zbigniew Antoni Matlakiewicz
ur. w 1935 roku w m. Żywiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych. Z ramienia Zarządu Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „Solidarność” nadzorował powstanie i działalność Wojewódzkiego Komitetu Rolników Indywidualnych. W 1981 r. w Gdańsku reprezentował MKZ Region „Podbeskidzie” Bielsko Biała podczas zjazdu przewodniczących regionalnych komisji wyborczych. Został internowany 15 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, następnie w Łupkowie. Podczas internowania przebywał na leczeniu szpitalnym, co było powodem uchylenia decyzji o internowaniu 22 lipca 1982 r. We wrześniu 1982 r. zatrzymano go prewencyjnie w związku z podejrzeniem zorganizowania zbiorowego wyjazdu do Częstochowy byłych działaczy „Solidarności” oraz osób zwolnionych z internowania. W latach 1982-1985 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN