Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Olewińska Grażyna
Grażyna Ewa Olewińska
ur. w 1955 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014

Biogram

Była zaangażowana, wraz z mężem Januszem, w działalność opozycyjną w Siedlcach. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu uczestniczyła w kolportażu wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej. Przywiązanie do ideałów „Solidarności” demonstrowała także m. in. ubierając dzieci w koszulki z emblematami „Solidarności”. Utrzymywała kontakty z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” z Siedlec i terenu województwa siedleckiego. Aktywnie uczestniczyła w uroczystościach i manifestacjach patriotyczno-religijnych w Siedlcach i innych miejscach. W domu Grażyny Olewińskiej wielokrotnie dokonywano przeszukań. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej