Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szokalski Andrzej
Andrzej Janusz Szokalski
ur. w 1952 roku w m. Sławno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020

Biogram

Andrzej Janusz Szokalski w latach 1981-1989 działał w strukturach NZSS „Solidarność” w Sławnie. Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w zakładach drzewnych Sławieńskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego „Sławodrzew”. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w planowaniu i organizowaniu podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Był kurierem przewożącym ze Słupska do Sławna nielegalną prasę i ulotki. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej w środowisku pracy jak i na terenie Sławna i Słupska. Publicznie propagował idee antykomunistyczne i krytykował ówczesne władze PRL. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków