Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Placek Tomasz
Tomasz Placek
ur. w 1960 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016

Biogram

Zaangażowany w działalność niezależnego Krakowskiego Towarzystwa Wydawniczego, kierowanego przez Krzysztofa Budziakowskiego, zajmującego się wydawaniem w drugim obiegu książek, których ukazanie się blokowała cenzura, a także przygotowaniem krajowych edycji wydawnictw emigracyjnych, w oparciu o opłacone oficjalnie działające zakłady małej poligrafii. Zajmował się nadzorem druku książek poprzez dokonywanie uzgodnień z drukarzami i introligatorami, odbiór nakładów oraz przekazanie ich do kolportażu.  

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów