Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Sławomir Jerzy Rasztawicki
ur. w 1968 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015

Biogram

W latach 1985-1989 był członkiem Federacji Młodzieży Walczącej w Warszawie. W okresie tym kolportował nielegalne wydawnictwa FMW, przede wszystkim miesięczniki „Nasze Wiadomości” i „Róbmy swoje”(w którym był członkiem redakcji) oraz wydawnictwa podziemne innych struktur. Jesienią 1987 r. organizował audycję Radia FMW, którą nadano z prywatnego mieszkania przy ul. Renesansowej w Warszawie.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

B. Noszczak, Bunt, opór, koncyliacja. Federacja Młodzieży Walczącej w W-wie (1984-1989/1990)” w „W-wa Niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980-1989), Warszawa 2013