Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krystyna Malinowska
ur. w 1940 roku w m. Brześcianka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019

Biogram

Krystyna Malinowska działała w opozycji antykomunistycznej w latach 1970-1989. Współorganizowała strajki w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. W czasie stanu wojennego współtworzyła podziemną Komisję Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1981-1989 kolportowała prasę podziemną oraz brała czynny udział w manifestacjach antyrządowych. Za powyższą działalność była zatrzymywana, przesłuchiwana i pobita przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków