Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Ignacy Lach
ur. w 1939 roku w m. Marki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 2/2017

Biogram

W latach 1971-1982 pracował w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu w Warszawie. Od 1980 roku należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wszedł w skład Komisji Wydziałowej, w dniach 14-15 grudnia wziął udział w strajku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal prowadził działalność w ramach tajnych struktur „Solidarności”. Zajmował się głównie kolportażem niezależnej prasy, m.in. czasopisma „Monter”, brał udział w akcjach ulotkowych i manifestacjach patriotycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności