Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stelmaczonek Barbara
Barbara Elżbieta Stelmaczonek
ur. w 1954 roku w m. Pasłęk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020

Biogram

Pani Barbara Stelmaczonek była współzałożycielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie pełniła funkcję członka Zarządu NSZZ „Solidarność”. 
Po zdelegalizowaniu struktur NSZZ „Solidarność” w latach 1982-1986 zaangażowała się działalność opozycyjną na terenie Jastrzębia-Zdroju. 
Uczestniczyła w pomocy osobom internowanym, aresztowanym i ich rodzinom, kolportowała ulotki opozycyjne, czasopisma i publikacje niezależne. Uczestniczyła w konspiracyjnych spotkaniach opozycyjnych na terenie Jastrzębia-Zdroju. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

innych materiałów