Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mirosław Waniewski
ur. w 1950 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015

Biogram

Mirosław Waniewski był działaczem NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok.  Po delegalizacji „Solidarności” kontynuował działalność opozycyjną w ramach współpracy z podziemnymi strukturami związku. Angażował się w różne formy oporu wobec systemu komunistycznego, m.in. brał udział w kolportażu niezależnych wydawnictw, zezwolił na zorganizowanie drukarni w należącym do niego pomieszczeniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizowaniu pomocy internowanym i ukrywającym się.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN