Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Zbigniew Janiec
ur. w 1958 roku w m. Maksymów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

W latach 80. był pracownikiem stacji PKP Perzów. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” węzła PKP w Kępnie. W latach 1982-1986 brał aktywny udział w działaniach grupy kolejarskiej Solidarności Walczącej, zajmującej się kolportażem materiałów bezdebitowych na pograniczu Wielkopolski Płd. i Dolnego Śląska. W związku z prowadzoną działalnością, był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN