Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czekalski Jerzy
Jerzy Zygmunt Czekalski
ur. w 1950 roku w m. Lubaczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu, Kopalnia Lubaczów, współorganizatorem i wiceprzewodniczącym Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lubaczowie, członkiem Zarządu Regionu Pd.-Wsch. NSZZ „Solidarność” w Przemyślu. Był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ  „Solidarność” w Gdańsku. W dniach od 13 grudnia 1981 r. do 24 lipca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach  i Łupkowie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalnośc związkową w podziemiu. Był inwigilowany przez Słuzbę bezpieczeństwa w latach 1981-1989,  w związku z jego aktywną działalnością w NSZZ  „Solidarność”. Od 1989 r. pełnił m.in. funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność" w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu i członka Zarządu Regionu Pd.-Wsch. NSZZ  „Solidarność” w Przemyślu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej