Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Czesław Wiesław Mil
ur. w 1970 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016

Biogram

W latach 1987-1993 był członkiem Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku. W ramach działalności w tej organizacji kolportował ulotki, współpracował w wydawaniu pism bezdebitowych, organizował zgromadzenia, pikiety i happeningi o charakterze opozycyjnym. W latach 1988-1990 kierował Agencją Fotograficzną FMW Region Gdańsk. W ramach działalności w Agencji dokumentował wydarzenia opozycyjne w Gdańsku. W maju i sierpniu 1988 r. współorganizował pomoc dla strajkujących stoczniowców Stoczni Gdańskiej.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów