Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Śliż Jerzy
Jerzy Śliż
ur. w 1952 roku w m. Rakszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2019

Biogram

Ksiądz Jerzy Śliż  w 1980 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1.09.1984 r. z polecenia ks. biskupa Ignacego Tokarczuka podjął pracę duszpasterską w Sokołowie Małopolskim jako wikariusz. Na plebanii kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim organizował cotygodniowe spotkania działaczy podziemia. Podejmował próby integracji grup podziemnych: NSZZ RI „Solidarność”, Solidarność Walcząca, OKOR. Współorganizował drukowanie biuletynów („Wieś Rzeszowska”), przygotowywanie matryc, redagowanie tekstów, przewożenie ulotek do Strzyżowa i Jasła.  Od października 1985 r. do końca 1986 r. był organizatorem i opiekunem Duszpasterstwa Rolników  w Sokołowie Małopolskim. W ramach comiesięcznych spotkań odbywały się prelekcje, dyskusje, wykłady z najnowszej historii Polski, pokazy  filmów wideo. Dzięki informacjom otrzymywanym od współpracowniczki pracującej w centrali telefonicznej w Sokołowie ostrzegał działaczy o planowanych akcjach milicji i SB. Współuczestniczył w działaniach mających na celu ujawnienie prawdy o obozie NKWD w Trzebusce w 1944 r. oraz odnalezienie i upamiętnienie miejsca egzekucji w lesie koło Turzy poprzez postawienie tam drewnianego krzyża.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków