Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Damian Feliks Glanc
ur. w 1948 roku w m. Pniówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013

Biogram

W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 4 czerwca 1989 r. aktywnie uczestniczył w działaniach podziemnych struktur zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i prowadził działalność zagrożoną represjami oraz odpowiedzialnością karną. Brał udział w strajkach w swoim zakładzie pracy, Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju, w dniach od 28 sierpnia do 3 września 1980 r., następnie po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach od 13–15 grudnia1981 r. oraz w sierpniu 1988 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków