Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wołoszczak Grzegorz
Grzegorz Wołoszczak
ur. w 1957 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Grzegorz Wołoszczak prowadził aktywną działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, a następnie w „Solidarności Walczącej” w latach 1982-1987. 
Ponadto współpracował z Federacją Młodzieży Walczącej w latach 1984-1987. Zajmował się kolportażem ulotek, książek, znaczków i innych wydawnictw podziemnych na terenie województwa elbląskiego. Poza tym zbierał środki finansowe na pomoc internowanym oraz ich rodzinom.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków