Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chodorowski Marek
Marek Tomasz Chodorowski
ur. w 1958 roku w m. Ełk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013

Biogram

Został zatrzymany 3 czerwca 1984 r. podczas przenoszenia zestawów do nadawania audycji „Radia Solidarność”, w trakcie przeszukania jego mieszkania odnaleziono również pewną ilość wydawnictw bezdebitowych i ulotek. 6 czerwca 1984 wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa, prowadzonego przez WUSW w Gdańsku. W trakcie zatrzymania i próby ucieczki został pobity przez funkcjonariuszy MO. Do 13 czerwca 1984 r. przebywał w szpitalu, skąd udało mu się zbiec, od tego czasu pozostawał w ukryciu. 15 sierpnia 1984 r. dobrowolnie zgłosił się do Prokuratury i został przesłuchany w charakterze podejrzanego, 28 sierpnia śledztwo zostało umorzone na podstawie przepisów ustawy o amnestii. W 1986 r. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku prowadziła przeciwko niemu postępowanie w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Trójmiasta, śledztwo zostało umorzone wobec braku dowodów winy. W ramach represji w okresie od 8 lutego 1987 do 8 lutego 1989 WUSW w Gdańsku zastrzegł mu możliwość wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN