Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Ptaszek
ur. w 1937 roku w m. Porąbka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020

Biogram

Pan Henryk Ptaszek był pracownikiem Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Andropol” w Andrychowie. 
Brał udział w strajku trwającym w dniach od 11-14 III 1971 r. 
Był działaczem opozycji antykomunistycznej od 1981 do 1989 r. 
Jako działacz grupy Andrychowskiej” NSZZ „Solidarność ” uczestniczył w kolportażu prasy podziemnej oraz akcjach ulotkowych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków