Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Niedek Andrzej
Andrzej Janusz Niedek
ur. w 1946 roku w m. Chylice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

W latach 1981-1989 był organizatorem oraz głównym dowodzącym akcji ulicznych organizowanych przez Grupy Oporu „Solidarni”. Zajmował się m.in. ochroną demonstracji, akcjami ulotkowymi, plakatowaniem, wieszaniem transparentów, ustawianiem tzw. gadał. Przygotował i przeprowadził wmurowanie na Starym Mieście tablicy poświęconej górnikom zabitym w kopalni „Wujek”. W 1983 r. był jednym z organizatorów procesu wydawniczego, a następnie kolporterem publikacji wydawanych przez Oficynę Wydawniczą „Rytm”. Zajmował się również organizacją odbioru transportów z pomocą dla osób internowanych ze Szwecji i z Francji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Janusz Przemysław Ramotowski "Przem", Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN