Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowak Adam
Adam Marian Nowak
ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015

Biogram

W początkach lat 80. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Barlickiego w Łodzi. Został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej Nr 1636 w Chełmnie. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał w okresie od 8 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN