Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Groyecka Renata
Renata Nadzieja Groyecka
ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Począwszy od 1976 r. współpracowniczka działaczy Komitetu Obrony Robotników. Zaangażowana w zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na pomoc represjonowanym robotnikom. Od 1977 r. związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. Czynna przy zbieraniu podpisów pod petycjami skierowanymi do władz. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w organizację pomocy dla internowanych. Zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych. Organizatorka spotkań działaczy opozycyjnych w Krakowie.
Współpracowniczka redakcji drugoobiegowego pisma opiniotwórczego „Arka”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków