Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Swat Józef
Józef Swat
ur. w 1946 roku w m. Kolonia Szczerbacka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019

Biogram

 Józef Swat uczestniczył w protestach i strajkach Grudnia ’70 i Stycznia ’71. Brał udział w starciach z milicją pod Komitetem Wojewódzkim PZPR i Komendą Wojewódzką MO. Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku okupacyjnym na terenie Stoczni . W styczniu 1982 r. został zwolniony z pracy za nieprzestrzeganie przepisów dekretu z dnia 13 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Po trzech miesiącach został przywrócony do pracy. Był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Szczecińskiej. W latach 1982 – 1989 kolportował pisma podziemne. Organizował pomoc dla osób zwolnionych z pracy i internowanych. Udostępniał mieszkanie na spotkania tajnych struktur „S”. Współorganizował i uczestniczył w manifestacji przeciwko stanowi wojennemu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków