Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Muża Ewa
Ewa Muża
ur. w 1943 roku w m. Kuźnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016

Biogram

Ewa Muża była działaczką, założycielką i przewodniczącą koła NSZZ "Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Szkole Podstawowej w Kuźnicy. Uczestniczyła w uroczystościach milenijnych w 1966 r. oraz manifestacjach studenckich w 1968 r. W 1979 r., ze względu na udekorowanie szkoły z okazji pierwszej wizyty Papieża Jana Pawła II w Ojczyźnie została usunięta ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźniczy. 
W 1983 r. z powodu przeprowadzenia lekcji na temat: „Lech Wałęsa laureatem pokojowej Nagrody Nobla” została zwolniona dyscyplinarnie z pracy i pozbawiona możliwości wykonywania zawodu do 1989 r. 
W okresie od 1984 r. do 1986 r. była rozpracowywana przez organy bezpieczeństwa jako podejrzana o kolportaż nielegalnych wydawnictw. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN