Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bandrowski Jerzy
Jerzy Wiktor Bandrowski
ur. w 1948 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013

Biogram

W 1980 r. zaangażował się w działalność opozycyjną, działając w Komitecie Strajkowym (opracowywał ulotki i żądania), a następnie w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Oddziale Towarowo-Osobowym PKS w Tczewie. Za swoją działalność został internowany 23 stycznia 1982 r. (na podstawie Decyzji nr 142/81 KWMO w Gdańsku) w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1982 r. i wkrótce potem wyemigrował z Polski z powodów politycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN