Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Targosz Grzegorz
Grzegorz Waldemar Targosz
ur. w 1942 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

Przed wprowadzeniem stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Elremet” w Białej Podlaskiej. Od 13 grudnia 1981 r. do drugiej połowy 1983 r. kontynuował działalność związkową w ramach nielegalnych struktur „Solidarności”. Na terenie zakładu pracy zbierał składki dla internowanych i ich rodzin, kolportował nielegalne wydawnictwa oraz organizował zebrania. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Białej Podlaskiej został zatrzymany 23 grudnia 1983 r. i przesłuchany w charakterze podejrzanego, przedstawiono mu zarzut prowadzenia nielegalnej działalności związkowej. 9 kwietnia 1984 r. materiały sprawy przekazano do Prokuratury Wojewódzkiej w Białej Podlaskiej, która 29 czerwca 1984 r. umorzyła postępowanie na podstawie ustawy o amnestii. W latach 1984-1988 był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN