Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dudek Zdzisław
Zdzisław Dudek
ur. w 1947 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015

Biogram

Był członkiem zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego od marca 1982 roku do początku 1984 roku zajmował się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw (biuletynów oraz ulotek). W tym czasie był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN