Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Alama Andrzej
Andrzej Alama
ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2017

Biogram

W latach 1982-1989 był aktywnym działaczem Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „Solidarność” oraz Solidarności Walczącej. Uczestniczył w akcjach ulotkowych a także zajmował się organizowaniem osłon podczas demonstracji. W okresie od 1983 do 1989 był także członkiem Grupy Specjalnej „Armenia”, w ramach której zajmował się akcjami ulotkowymi, plakatowymi, manifestacjami i kolportażem w tym również działalnością na rzecz Radia „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków