Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Aleksander Grzęda
ur. w 1943 roku w m. Wojkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pan Stanisław Grzęda do NSZZ „Solidarność” wstąpił we wrześniu 1980 r. Pełnił funkcję sekretarza Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Jowisz” w Wojkowicach. Był kolporterem pism i ulotek o treści antysocjalistycznej, jednym z organizatorów wystąpień załogi i spotkań z przedstawicielami Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz MKR Jastrzębie. Internowany w dn. 13 XII 1981 r. w Strzelcach Opolskich i Kokotku, zwolniony dn. 9 III 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nawiązał kontakt z działaczami „Solidarności” usiłując reaktywować działanie związku. 
Ponownie internowany dn. 29 VIII 1982 r. w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony dn. 1 XII 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN