Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowak Marian
Marian Jan Nowak
ur. w 1950 roku w m. Mysłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015

Biogram

Pan Marian Nowak był członkiem NSZZ „S” od chwili powstania.
W okresie stanu wojennego organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin, zajmował się kolportażem ulotek i literatury podziemnej, organizował i uczestniczył w mszach za Ojczyznę oraz pielgrzymkach Świata Pracy na Jasną Górę. 
Brał udział w strajku w KWK Moszczenica w dniach 13-15 XII 1981 r., następnie był współorganizatorem i członkiem Komitetu Strajkowego w dniach 17-27 VIII 1988 r. 
Po strajku został zwolniony z pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności