Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Władysław Franciszek Biernat
ur. w 1949 roku w m. Gieczynek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Władysław Biernat od roku 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Miliczu. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego oraz przewodniczącego Oddziału Terenowego. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność". W związku z prowadzoną działalnością 14 grudnia 1981 r. został zatrzymany. Przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, skąd został zwolniony 12 stycznia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej