Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gierszewski Piotr
Piotr Jacek Gierszewski
ur. w 1960 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013

Biogram

W trakcie studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu był aktywnym działaczem i członkiem Zarządu Uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Został zatrzymany 28 grudnia 1981 r., a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Wolność odzyskał 25 lutego 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN