Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Steinke Stanisław
Stanisław Jakub Steinke
ur. w 1937 roku w m. Kartuzy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Był zaangażowany w działalność opozycyjną co najmniej od września 1983 r., uczestnicząc w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych (w latach 1983-1984). W wyniku działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa został zatrzymany i przesłuchany. Od 6 czerwca 1984 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku, z którego został zwolniony 31 lipca 1984 r., prowadzone przeciwko niemu postępowanie umorzono na mocy przepisów ustawy o amnestii. W zainteresowaniu operacyjnym SB pozostawał do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN