Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Muzyczuk Maciej
Maciej Kazimierz Muzyczuk
ur. w 1966 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013

Biogram

W drugiej połowie lat 80. był studentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z uwagi na swą „antypaństwową działalność” zmierzająca, według Służby Bezpieczeństwa, do zakłócenia porządku prawno-publicznego, był inwigilowany w latach 1988-1990.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN