Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Juraszczyk
ur. w 1949 roku w m. Chropy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020

Biogram

Marian Juraszczyk od września 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w łódzkich Zakładach Tekstylno–Konfekcyjnych Teofilów, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej, a od 15.12.1981 r. do 1989 r. – Tajnej Tymczasowej Komisji Zakładowej. W okresie 1982–1989 rozpowszechniał pisma podziemne, m.in. „Biuletyn Łódzki”. W latach 1983–1988 działał w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w Łodzi, od 1986 r. był członkiem zespołu redakcyjnego, drukarzem i kolporterem wydawanego przez MKK pisma „Gotowość »Solidarności«”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Domagalski, „Biuletyn Łódzki”, Łódź 2006
J. Krakowski, „SB na tropie MKK. Najlepszy przyjaciel TW »Derek«”, Kronika Miasta Łodzi 2009, nr 1
J. Krakowski, „Gotowość »Solidarności«” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 2, Warszawa 2012
J. Krakowski, „Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna »Solidarność«” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 2, Warszawa 2012

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN