Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czachor Jacek
Jacek Czachor
ur. w 1949 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

W 1968 r. był aktywnym uczestnikiem strajku okupacyjnego na Politechnice Warszawskiej. Zajmował się kolportażem ulotek nawołujących do wystąpień studentów. Za udział w strajku na Politechnice został usunięty z uczelni, był wówczas na piątym roku studiów. 
W 1980 r. był inspiratorem założenia NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy na terenie Radomskiej Wytwórni Telefonów „Telkom-RWT”. Od dnia 5 stycznia 1981 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w RWT. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany za „nie przestrzeganie norm i zasad porządku prawnego, nawoływanie do niepokojów społecznych”. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolnienie nastąpiło na mocy decyzji o uchyleniu internowania z 7 lipca 1982 r., następnego dnia opuścił ośrodek odosobnienia. 30 sierpnia 1982 r. został ponownie osadzony w Areszcie Wydziału Śledczego w Radomiu za nie przestrzeganie porządku prawnego oraz za kontynuację działalności w zawieszonym NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN