Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Muzyka Grażyna
Grażyna Janina Muzyka
ur. w 1952 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w pomoc rodzinom osób represjonowanych. Brała udział w manifestacji mieszkańców Starachowic w dniu 31 sierpnia 1982 r., protestując przeciwko trwającemu stanowi wojennemu. Zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych. Jej mieszkanie było punktem kolportażowym, do którego dostarczano niezależne materiały w celu rozprowadzania ich na terenie Starachowic. W związku z tym była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa, a w jej mieszkaniu przeprowadzano częste rewizje. W dniu 3 listopada 1984 r. uczestniczyła w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki, niosąc transparent starachowickiej „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010