Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krystyna Elżbieta Tkacz
ur. w 1955 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015

Biogram

Krystyna Tkacz w okresie od sierpnia 1981 r. do 12 grudnia 1981 r. była etatowym pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności związkowej i zajmowała się sporządzaniem przeznaczonych do rozpowszechniania materiałów i ulotek  sygnowanych przez "Solidarność". Za powyższe, postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 1982 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w areszcie KW MO w Bydgoszczy, następnie w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.  Wyrokiem  Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego  w Bydgoszczy  z dnia 6 lipca 1982 r została skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny i następnego dnia zwolniona z więzienia. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN