Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Piotr Janusz Czarniawski
ur. w 1935 roku w m. Oszmiana
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 189/2014

Biogram

Od września 1980 r. był Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Biurze Projektów Przemysłu Maszynowego- Bipromasz w Poznaniu. W czerwcu 1981 r. został delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1983 r. był Przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Angażował się w kolportaż wydawnictw podziemnych. Od 1983 r. do 1989 r. był współzałożycielem i członkiem Ruchu Politycznego Wyzwolenie. Pisał pod pseudonimem „Janczar” i „PJ”, a swoje teksty publikował w piśmie „Wyzwolenie”. Ponadto przygotowywał materiały do druku w wydawnictwie RPW . W latach 1987-1988 był współzałożyciel i autorem pisma „Ku przyszłości” związanego z ugrupowaniem politycznym- Służba Wolnej Polsce. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej