Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Duszyński Janusz
Janusz Henryk Duszyński
ur. w 1944 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012

Biogram

Od jesieni 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a od 25 stycznia 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu. Został internowany 13 grudnia 1981 r., przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Potulicach. Po wyjściu na wolność 24 lutego 1982 r., nie zaniechał działalności opozycyjnej. W swoim mieszkaniu i garażu organizował konspiracyjne spotkania członków zdelegalizowanej „Solidarności”, uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych. Został ponownie internowany 12 maja 1982 r., osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Wolność odzyskał 30 czerwca 1982 r. W kwietniu 1983 r. wyjechał z Polski.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej