Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Romuald Kamiński
ur. w 1933 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013

Biogram

Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Koksowniczych w Wałbrzychu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Kolportował prasę oraz literaturę bezdebitową, zbierał fundusze na działalność związkową. W 1987 r. zaangażował się w działania mające na celu reaktywację Związku w ZK w Wałbrzychu. Został wybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego. Należał do grupy osób podejmujących próby ponownej rejestracji „Solidarności”, oraz organizował struktury koła Polskiej Partii Socjalistycznej w tym mieście.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN