Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Stanisław Strepikowski
ur. w 1937 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Słupskiej Fabryce Mebli. Jako członek Komisji Zakładowej współorganizował strajk przeprowadzony w styczniu 1981 r. w tym zakładzie pracy. W związku z działalnością związkową został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie był przetrzymywany do 30 stycznia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN